De Kronieken van Phantasar
Dit is een rating systeem dat ik zelf hanteer om de boeken te "rating" op de dingen die wellicht voor jonge (of gevoelige) mensen niet altijd geschikt zijn. Welke leeftijd hiervoor het meest wenselijk dient men zelf in ogenschouw te nemen.

Bij ieder icoon kunnen drie kleurcodes voorkomen. Bij groen wordt alles nog relatief op een laag niveau gehouden, maar is het wel aanwezig. Bij oranje is de aanwezigheid in een wat zwaardere vorm aanwezig en bij rood ontzettend heftig.

Let wel, in de meeste verhalen gaat het slechts om passages en niet over alle hoofdstukken. Alle ratings zijn onder voorbehoud en ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor de interpretatie van deze iconen, of de volledigheid van het gebruik ervan.

Geschikt voor alle leeftijden en doelgroepen.
Geweld.
Angstig.
Grof Taalgebruik.
Gebruik van drank of tabakswaren. In de categorie groen zal het hooguit de verwijzing zijn dat er alcohol wordt genuttigd of een sigaretje wordt opgestoken. Bij oranje kan er echt sprake zijn van vervelend gedrag door het gebruik van dit soort spul en bij rood van verslaving
Seks
Hierbij moet ik misschien toelichten dat bij groen het verhaal niets te raden over laat dat er seks plaatsvindt, maar het staat vooral romantisch beschreven en rechtstreekse verwijzingen naar geslachtsdelen worden ook ontweken, in de oranje gradatie kunnen geslachtsdelen wel benoemd worden en kunnen er ook iet wat platvloersere scenes voorkomen, in de gradatie rood kunnen naast romantische seksscénes ook behoorlijk platvloersere passages voorkomen en ook passages waar echt sprake is van seksueel misbruik
(Bij het gebruik van dit symbool wordt overigens GEEN onderscheid gemaakt tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit).

Powered by: TBBS
© Jeroen Petrus Broks 2010