De Kronieken van Phantasar

Vertaalcomputers - Kijk en vergelijk

Ik schreef een stukje op YouTube aan de hand van de trailer voor "Ik ben Alice" (Of "Alice Cares" zoals de documentaire in het Engels heet). Ik schreef het in het Engels, daar het om de Engels ondertitelde versie van de trailer ging.

Nu heb ik de tekst zowel door Google Translate en door Bing Translator gehaald.


Originele Engelse tekst:

Take a look at this trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fyHGptaezVk

This is so odd. I know she's "just a droid". She was deliberately designed to make it impossible to mistake her for a real human. She has to think rather long to form a good answer and somehow her cheer for the Dutch national soccer team was not that convincing (though I must admit it did have the proper effect at the time). And yet, she had such a great impact, not only on the old women she has to take care for, but also on me, as the viewer.

I don't think Alice is the solution to the problem we caused with our modern anti-social society. And yet she can be with somebody 24/7. She never gets tired. She's never bored by hearing the same thing over and over. Always trying to cheer somebody up. Never complains. Never whines. Is able to quickly check the weather predictions and postal codes over the internet in the blink of an eye. All things in which a human would always fail. Once Alice is perfected, she might indeed be an addition to health care, and not only for the elderly folk. I also see great perspective for this droid in the mental health care. Human contact will always be required. Alice cannot replace that no matter how much she can be perfected, I'll hold firm on that very strongly. But seeing what Alice managed to do with the three women in this documentary did make realize that Alice might indeed be an addition. She can fill the void a human can never fill, because she can do what humans cannot, with or without an anti-social society.

Of course this video is only a trailer, but if you're ever able to watch the full movie, I can really recommend it, to all. And even if you remain against the usage of droids in health care, Alice will at least give you some stuff to think about. Quite an achievement for a little droid who can only move her head, look, hear and talk.


Vertaling door Google Translate:

Neem een ​​kijkje op deze trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fyHGptaezVk

Dit is zo vreemd. Ik weet dat ze "slechts een droid". Ze is bewust ontworpen om het onmogelijk maken om haar fout voor een echte mens. Ze heeft nogal lang om een ​​goed antwoord te vormen en een of andere manier haar juichen voor het Nederlandse nationale voetbalteam was niet zo overtuigend (hoewel ik moet toegeven dat het had de juiste effect op het moment) om na te denken. En toch, had ze zo'n grote invloed, niet alleen op de oude vrouwen ze moet zorgen voor te nemen, maar ook op mij, als de kijker.

Ik denk niet dat Alice is de oplossing voor het probleem dat we veroorzaakt met onze moderne anti-sociale samenleving. En toch kan ze met iemand 24/7. Ze wordt nooit moe. Ze is nooit verveeld door het horen van het zelfde ding over en voorbij. Altijd proberen om iemand op te vrolijken. Nooit klaagt. Nooit jankt. Is in staat om snel de weersvoorspellingen en postcodes via internet in het knipperen van een oog. Alle dingen die een mens zou altijd mislukken. Zodra Alice wordt geperfectioneerd, zou ze inderdaad een aanvulling op de gezondheidszorg, en niet alleen voor de oudere folk. Ik zie ook veel perspectief voor deze droid in de geestelijke gezondheidszorg. Menselijk contact zal altijd nodig zijn. Alice kan niet in de plaats dat het niet uitmaakt hoeveel ze kunnen worden geperfectioneerd, zal ik houd vast aan dat heel sterk. Maar zien wat Alice wist te maken met de drie vrouwen in deze documentaire maakte beseffen dat Alice inderdaad een aanvulling zou kunnen zijn. Ze kan de leegte een mens kan nooit vullen vullen, want ze kan doen wat de mens kan niet, met of zonder een anti-sociale samenleving.

Natuurlijk is deze video is slechts een trailer, maar als je ooit in staat om de volledige film te kijken, kan ik echt aanraden, voor iedereen. En zelfs als je tegen het gebruik van robots in de zorg blijven, zal Alice in ieder geval geven u een aantal dingen na te denken over. Een hele prestatie voor een kleine droid die alleen maar kan bewegen haar hoofd, kijken, horen en praten.


Vertaling door Bing Translate:

Neem een kijkje op deze trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fyHGptaezVk

Dit is zo vreemd. Ik weet dat ze "gewoon een droid". Ze was opzettelijk ontworpen om te maken het onmogelijk om haar voor een echte menselijke vergissing. Ze heeft te denken vrij lang om te vormen van een goed antwoord en een of andere manier haar juichen voor de Nederlandse nationale voetbalteam was niet dat overtuigend (hoewel ik toegeven dat het het juiste effect hadden op het moment dat moet). En nog, ze had een grote impact, niet alleen op de oude vrouwen die ze heeft om zorg voor te dragen, maar ook op mij, als de kijker.

Ik denk niet dat Alice is de oplossing voor het probleem dat wij met onze moderne samenleving van anti-sociaal. En nog kan ze met iemand 24/7. Ze krijgt nooit moe. Ze nooit verveeld door te luisteren naar het zelfde ding over en voorbij. Altijd proberen om iemand op te vrolijken. Nooit klaagt. Nooit gejank. Is in staat om snel de weersvoorspellingen en postcodes via het internet in het knipperen van een oog. Alle dingen die een mens zou altijd mislukken. Eenmaal Alice is geperfectioneerd, wellicht ze inderdaad een aanvulling tot de gezondheidszorg, en niet alleen voor de ouderen folk. Ik zie ook grote vooruitzichten voor deze droid in de geestelijke gezondheidszorg. Menselijk contact zal altijd worden vereist. Alice niet vervangen dat maakt niet uit hoeveel ze kan worden geperfectioneerd, zal ik houden vast op die zeer sterk. Maar zien wat Alice kan doen met de drie vrouwen in deze documentaire vervaardigden realiseren dat Alice inderdaad een toevoeging zou kunnen zijn. Ze kan vullen de leegte die een mens kan nooit vullen, omdat ze wat mensen niet kunnen doen kan, met of zonder een anti-sociale samenleving.

Deze video is natuurlijk alleen een trailer, maar als je ooit kunnen kijken naar de volledige film, ik kan echt aanbevelen, voor iedereen. En zelfs als u tegen het gebruik van droids in de gezondheidszorg blijft, Alice minstens krijgt u sommige dingen na te denken over. Een hele prestatie voor een beetje droid die alleen haar hoofd bewegen kan, kijken, horen en spreken.


Nou, de vertaling van beide vertaalcomputers is ronduit verschrikkelijk, maar aan u de keuze. Welke van de twee was het minst verschrikkelijk?

Powered by: TBBS
© Jeroen Petrus Broks 2010