De Kronieken van Phantasar
Hando Stillor
Volledige Naam
Hando Stillor
Naam in de taal van Phantasar
H‚ndo StilŰr
Geboorte Datum
Malabia-1
Geboorte Plaats
FariŽn
Ras Geslacht
Man
Levensgezel(lin)
Seelah Dandria
Familie
Scyndi Scorpio (achterachterkleindochter)
Treedt op in de boeken Personage van de Deca
2011: Cantaro

2013: Oira

2014: Lentra
2015: Poubelle
2015: Galba
2015: Astralany
2017: Wodolona
2017: Astronium
2018: Oira
2018: Cantaro
Tekening
Lill-Beate Nymoen
Hando Stillor

Hando Stillor is een zeer bijzondere man, en een man met veel gezichten. Als kleine jongen was hij boven alles een deugniet. Hij deed alles wat niet mocht, en hij leek met geen mogelijkheid in het gareel te houden. Zijn studententijd in de tempel van Weniaria was weinig leren en vooral veel lol hebben. Je leeft tenslotte maar een keer.Hij vond hierin veel aansluiting bij het meisje Seelah Dandria. De twee werden een koppel, en besloten hun relatie vooral aan plezier te wijden en kregen zelfs een kind. Doch, lang heeft de lol niet mogen duren. Het noodlot sloeg toe, toen een monster Seelah Dandria aanviel. Het monster kon verjaagd worden, en de wond van Seelah Dandria was geen moeilijke wond om te genezen, maar omdat niemand hulp kon bieden, en Hando Stillor, door zijn vele gespijbel, de kennnis niet had die nodig was om de wond te genezenn, stierf Seelah Dandria.

Voor lange tijd was Hando Stillor ontroostbaar, en hij gaf vooral zichzelf de schuld van dit plotselinge verlies. Hij wist dat als hij had opgelet in de lessen in de tempel hij zijn geliefde had kunnen genezen. Hij zwoor het vrije bestaan af, wijdde zich helemaal aan de "Harmonie" en zijn studies. Al snel bleek dat Hando Stillor veel talent had en hij studeerde dan ook zeer snel af. Hij groeide uit tot een man met aanzien.

Toch bleef er iets aan Hando Stillor knagen. Hij zag dat hij niet de enige was die moeite had met "De Harmonie". De Elfen hadden dan vaak maar twee keuzes. Of de "Harmonie" accpeteren, of een kluizenaars bestaan leidden. Dat laatste was voor Hando Stillor onacceptabel, maar daar hij wist dat hij hiertegen machteloos stond, kon hij maar één ding doen. Deze kluizenaars zelf opzoeken.

De tocht viel niet mee. De Elfen die verstoten waren, lieten zich niet makkelijk zien, en sommigen, vertoefden zich in mensendorpen, wat vanwege de grote raciale oorlog, behoorlijk link was. Zijn eerste succes was de ontmoeting met een jong meisje dat net van huis was weggelopen, uit onvrede over de Harmonie, die als een soort schaduw door het mensengebied zwerfde. Dit meisje heette Laurinn. Deze ontmoeting is het begin geweest van een lang proces waarin Hando Stillor deze Elfen geleerd heeft hoe je toch samen kunt leven, zonder de strenge regels van de "Harmonie" te hoeven volgen. Deze Elfen droegen de scheldnaam "Drop-Outs". Zij namen deze naam nu over als ere-titel, en onder leiding van Hando Stillor bouwden zij hun dorp Independence. Hando Stillor bedankte voor de eer hun eerste stamhoofd te zijn, en dus werd Laurinn hun eerste stamhoofd.

De aanhangers van de "Harmonie" (door de Drop-Outs ook wel "Stiffs" genoemd), hebben nooit van deze actie geweten, en dat is misschien maar goed ook. Daar de "Stiffs" de Drop-Outs verachten, had dit Hando Stillors positie als priester (en later hogepriester) behoorlijk onder druk kunnen zetten.

 

 

 

Hando Stillor is een van de weinigen Elfen (buiten de Eerste en Tweede Generatie) die de duizend heeft kunnen passeren en is zelfs recordhouder.


Zoek:

Edit this page


Powered by: TBBS
© Jeroen Petrus Broks 2010